گلاب گیری سنتی در کاشان

طبق سنت قديم، براي هر 30 كيلوگرم گل، 50 ليتر آب در نظرمي‌گيرند كه گلاب حاصل از اين مقدار 30 ليتر است وبه آن «گلاب مايع يا عطري» گويند.

از تقطير مجدد گلاب مايه،فرآورده‌اي  به دست مي‌آيد كه به آن «گلاب دوآتشه» يا استاندارد گفته مي‌شود.اين نوع مرغوب‌تري از گلاب است كه مزه و بوي آن بسيار تلخ‌ تراز گلاب مايع است ولي به دليل آن‌كه آب به كار رفته در آن بيشتر تبخير شده و گلاب حاصله غليظ‌ تر است بيشترين اثردرماني را دارد لذا تهيه اين گلاب براي مصارف خانگي ودرماني مناسب است.البته از تقطير مجدد، گلاب دوآتشه غليظ‌ تري به دست مي‌‌آيد كه بسيارمعطر است و در حقيقت آن را «گلاب ناب و خالص» مي‌نامند كه كمتر در بازار عرضه مي‌شود البته ناگفته نماند که مشتریان خاص خود را دارد.

جهت بازگشت به صفحه ی اصلی کلیک نمایید.