گلاب دو آتشه

پس از یک بار گلابگیری دوباره به جای آب در دیگ گلاب ریخته میشود در هر دیگ گلابگیری 30 کیلوگرم گل تازه + مقداری گلاب و 70 لیترآب میریزند و سپس حرارت میدهند . بخار آب حاصل از طریق یکی از لوله ها به پارچ مسی بزرگی که در آب سرد قرار دارد انتقال میابد و در نتیجه پس از خنک شدن به مایع و گلاب ناب تبدیل میشود که به گلاب دو آتشه معروف است.